Skip links

Zahtjev

Zahtjev za postupak inspekcije dizala

  Naručitelj (Naziv, pravna/fizička osoba, ime, prezime, adresa, OIB)*

  E-mail*

  Vrsta postupka*

  Lokacija dizala*

  Ugraditelj / održavatelj*

  Vrsta dizala*

  Tvornički broj

  Godina proizvodnje

  Nosivost

  Broj stanica/ulaza

  • U skladu s čl. 16. , Prilogom V Pravilnika o sigurnosti dizala (N.N. br. 20/16) u slučaju negativnog nalaza nećemo naručiti pregled kod druge ovlaštene organizacije.

  • U skladu s čl. 3., čl. 4 i čl 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (NN br.5/19), u slučaju negativnog nalaza nećemo naručiti pregled kod druge ovlaštene organizacije.

  • Na gore navedeni datum i sat pregleda biti će dovršeni svi radovi i podešenja na novom dizalu, te će biti osiguran ispitni teret.

  • Ovaj zahtjev nije podnesen nekom drugom prijavljenom tijelu (Ovlaštenoj organizaciji).

  Datum

  OB ZPI-7 Rev3/2023-04-17