Skip links

Impresum

Tehnički projekti i atesti d.o.o.

Adresa:

Uskočka 4, 21000 Split

Tehnički ured:

Trg hrvatske bratske zajednice 8, 21000 Split

OIB:

88288408769

E-mail:

tpa@tpa.hr

Registracija:

Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Splitu pod matičnim brojem (MBS) 060424048.

Osnivači/članovi društva:

Stanko Elezović, Radoslav Lončar

Osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke:

Stanko Elezović

Temeljni kapital društva:

2.660,00 € uplaćen u cijelosti.

Žiro račun:

HR2424020061100996738 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska.